Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.babataskas.lt taisyklės.


PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE www.babataskas.lt TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.babataskas.lt taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (www.babataskas.lt elektroninės parduotuvės savininko, nurodyto - www.babataskas.lt/kontaktai, toliau - Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.babataskas.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka prekes, siūlomas elektroninėje parduotuvėje www.babataskas.lt (toliau - Pirkėjas), pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje tinkamai įvykdęs visus užsakymo etapus (tame tarpe nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, Privatumo politika, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir atlieka mokėjimą už išsirinktas prekes, kurios parduodamos šioje parduotuvėje.

1.4. Šių Taisyklių turi laikytis Pardavėjas, Pirkėjas, elektroninės parduotuvės lankytojai.

1.5. Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles be išankstinio pranešimo. Galiojanti paskutinė Taisyklių redakcija skelbiama svetainėje www.babataskas.lt .

1.6. Pardavėjui priklauso visos autorinės teisės, teisės į duomenų bazes, prekių ženklus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą elektroninės parduotuvės www.babataskas.lt medžiagą bei joje publikuojamą informaciją (toliau tekste – Intelektinės nuosavybės objektai). Draudžiama be Pardavėjo sutikimo komerciniais ar verslo tikslais kopijuoti arba pritaikyti elektroninės parduotuvės www.babataskas.lt Intelektinės nuosavybės objektus, kodus, kurti archyvą ar duomenų bazę, kuri visiškai ar dalinai atitiktų Intelektinės nuosavybės objektus. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama naudoti “baba.” pavadinimą, taip pat ir platinti čia skelbiamą informaciją.

2. Privatumo politika.

2.1. Tvarkydamas Klientų asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi elektroninės parduotuvės www.babataskas.lt Privatumo politika.

2.2. Privatumo politika yra neatskiriama ir esminė šių Taisyklių dalis. Elektroninės parduotuvės www.babataskas.lt Privatumo politiką rasite paspaudę šią nuorodą www.babataskas.lt/privatumo-politika .

3. Pirkėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Registracijos formoje pateikti teisingą informaciją. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registracijos formą ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas turi juos atnaujinti atlikdamas naują/sekantį užsakymą.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.babataskas.lt ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis įsipareigoja laikytis jų ir kitų susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.6. Jei Pirkėjas po šių Taisyklių pakeitimo toliau naudojasi www.babataskas.lt teikiamomis paslaugomis/perka prekes, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.babataskas.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.

4.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.5. Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis elektronine parduotuve www. babataskas.lt . Prekes pirkti gali registruoti Pirkėjai. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekes, privalo užbaigti prekių pirkimo proceso etapus, įvesdamas ir patikrindamas informaciją, kurios prašoma kiekviename etape. Jeigu registruotas Pirkėjas prisijungė prie savo paskyros, tačiau registracijos metu nebuvo nurodęs visų duomenų, kurie reikalingi prekių pirkimui, prekių pirkimo proceso metu prašoma nurodyti trūkstamą informaciją.

5.3. Jei po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo Pardavėjas dėl bet kokių priežasčių negalėtų įvykdyti užsakymo pilna apimtimi (t.y. negalėtų pristatyti vienos ar kelių į užsakymą įtrauktų prekių), Pirkėjas apie tai informuojamas pranešimu el. paštu arba online chat žinute per facebook messenger http://m.me/babataskas/. Apie užsakymo pasikeitimus gali būti papildomai informuojama ir automatiniu prekių krepšelio atnaujinimu pirkėjo paskyros skiltyje „Mano užsakymai“. Lėšos už Pirkėjui nepristatytą prekę (-es) grąžinamos bankiniu pavedimu į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas atliko mokėjimą.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įskaičiuotas galiojančiuose teisės aktuose numatytas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

5.5. Pirkėjams prekės parduodamos tomis kainomis, kokios galioja prekių pirkimo momentu.

5.6. Pristatymo kaina į prekių kainą neįskaičiuota, už prekių pristatymą taikomas papildomas mokestis. Mokesčio už pristatymą dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei kitų sąlygų. Prekių pristatymo būdų sąrašas su kainomis pateikiamas prekių pirkimo metu, užsakymo formavimo lange.

5.7. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo keisti Prekių kainas.

5.8. Mokėjimų būdų sąrašas pateikiamas užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą už perkamas prekes. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.8.1. Mokėjimo pavedimu – Pirkėjas pinigus eurais perveda į www.babataskas.lt kontaktuose ir/ar užsakymo formoje nurodytą Pardavėjui priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą.

5.8.2. Elektronine bankininkyste, naudojantis mokėjimų partnerio (-ių), integruotomis į www.babataskas.lt prekių apmokėjimo procesą, paslaugomis.

5.9. Elektroninės parduotuvės www.babataskas.lt mokėjimų partneris yra UAB OPAY solutions, įmonės kodas 302664558.

5.10. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

5.11. Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti/siuntinys ruošiamas tik Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes.

5.12. Negavus apmokėjimo iš Pirkėjo per nustatytą terminą, Prekių užsakymas automatiškai anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Prekių pristatymas vykdomas Lietuvos Respublikoje. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas kurjeris. Dėl pristatymo už Lietuvos Respublikos ribų, Pirkėjas pateikia prašymą Pardavėjui prieš įvykdant užsakymą. Toks pristatymas už Lietuvos Respublikos ribų gali būti vykdomas tik Pardavėjui patvirtinus iš anksto.

6.2. Prekių pristatymo paslaugų sąrašas, kainos, terminai ir sąlygos pateikiami prekių pirkimo metu užsakymo formavimo lange, prieš atliekant mokėjimą.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti/atsiimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos nedelsiant gavus apmokėjimą už prekes, tačiau ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo.

6.5. Pirkėjas gali rinktis tokias Prekių pristatymo paslaugas:

6.5.1. pristatymas į OMNIVA tinklo siuntų atsiėmimo vietas (paprastai per 2 – 3 darbo dienas).

6.5.2. pristatymas naudojantis „Lietuvos pašto“ paslaugomis (paprastai per 2 – 7 darbo dienas). Prekės yra siunčiamos registruotu paštu.

6.6. Jeigu pasirinktas Prekių pristatymo būdas į OMNIVA tinklo siuntų atsiėmimo vietą, apie prekių pristatymą kurjeris informuoja Pirkėją informacine žinute telefonu. Prekės saugomos siuntų atsiėmimo vietoje 7 (septynias) kalendorines dienas, o po šio termino yra grąžinamos Pardavėjui.

6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės (pvz. Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjo neįmanoma rasti nurodytu adresu, neįmanoma susisiekti su Pirkėju, iki nurodyto adreso neįmanoma nuvykti, kitos nuo Pardavėjo nepriklausančios aplinkybės ir kt.).

6.8. Pirkėjas turi nedelsiant (ne vėliau nei per 2 darbo dienas) informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.9. Pirkėjas turi el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6.10. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinio persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio - padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius apmokėti papildomas siuntimo išlaidas ar pakartotinai priimti siuntą, pinigai pirkėjui nėra grąžinami.

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.babataskas.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Nuotraukoje pavaizduotos prekės įpakavimas gali nežymiai skirtis.

7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

7.4. Informacija ir straipsniai Pardavėjo tinklaraštyje yra baba. tik papildomi komentarai ir teigiamos patirtys, nekeičiantys gamintojų informacinių lapelių nurodymų bei rekomendacijų, nepamirškite vadovautis jais.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“ nustatytais atvejais ir tvarka Pirkėjas – fizinis asmuo, turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti elektroninėje parduotuvėje įsigytas kokybiškas prekes Pardavėjui. Šiame punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

8.2. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

8.2.1. kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę, etiketes, nuplėšė apsauginę plėvelę, ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar pan.);

8.2.2. tokių prekių, kurios greitai gendančios, yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, pvz. vaistinės rankų darbo gamybos gaminiai.

8.2.3. prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

8.3. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

8.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes šių Taisyklių 8.2. punkte numatytais atvejais.

8.5. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 8.2. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

8.5.1. kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu info@babataskas.lt, pildydamas jam pateiktą Grąžinimo formą; ir

8.5.2. kuo greičiau, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 8.5.1. punkte, grąžinti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantine informacija), jei taikoma, šių Taisyklių 8.11. punkte numatytu būdu.

8.6. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

8.7. Pardavėjas apie grąžinimo proceso eigą informuoja Pirkėją el. paštu info@babataskas.lt ir/arba online chat žinute per facebook messenger http://m.me/babataskas/.

8.8. Pasinaudojus prekių grąžinimo teise (Punktas 8.5.), išlaidas už prekių grąžinimą Pardavėjui apmoka Pirkėjas.

8.9. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

8.10. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška kokybiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

8.11. Grąžinamas Prekės kartu su užpildyta Grąžinimo forma bei PVM sąskaita – faktūra Pirkėjas turi išsiųsti registruotu paštu ar per kurjerį/paštomatą adresu, suderintu su Pardavėju el. paštu arba online chat žinute per facebook messenger http://m.me/babataskas/.

8.12. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.6., 8.8. ir 8.11. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

8.14. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie prekių grąžinimą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Pardavėjas negavo grąžinamų prekių, arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

8.15. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjui tik bankiniu pavedimu į Pirkėjui priklausančią sąskaitą.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

9.3. Kilus bet kokių klausimų dėl elektroninėje parduotuvėje www.babataskas.lt įsigytų prekių, Pirkėjai gali susisiekti su baba. atstovu el. paštu info@babataskas.lt ir/arba online chat žinute per facebook messenger http://m.me/babataskas/ . Kontaktai pateikiami: https://www.babataskas.lt/kontaktai

9.4. Pirkėjai taip pat turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

^ grįžti į viršų